บริษัท ซี.ไทย ซาน่า จำกัด
162/7-9 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : 662-810-4943-4 แฟกซ์ : 662-810-4945
Email : info@cthaisana.com , cthai_sana@hotmail.com
© Copyright 2009 C.THAI SANA
รับผลิตกล่องลูกฟูกตามขนาด..........